فهرست مطالب: بررسی طراحی فضای سبز شهری پاو وینت تاریخ ایجاد 16/04/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 60 قیمت: 3800 تومان تعدادمشاهده 1 پاو وینت طراحی فضای سبز شهری در قالب ۶۰ اسلاید نمایشی میباشد بخشی از مطالب: فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه های طبیعی یا آن، تحت استقرار درختان، درختپه ها، گل ها ، چمن ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط ، قوانین و تخصص های مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، حفظ ، نگهداری یا احداث می شوند. توجه به پارک ها و فضای سبز شهری و احداث آن ها از مقولات بسار جدیدی هستند، که از قرن ۱۶ و ۱۷ به صورت علمی وارد مبحث شهرسازی شده است . به خاطر تسلط زندگی ماشینی و فدا سطوح سبز برای رشد شهر ها با تغییرات منفی عظیم زیست محیطی روبرو هستیم .که بشر برای جبران این مهم و کم این اثرات رو به احداث پارک ها در ا و نواحی شهری آورده است . کلمات کلیدی مرتبط: پاو وینت , طراحی , فضای ,سبز ,شهری , ,فضای , سبز شهری , بخشی از , فضاهای باز شهری است که ,عرصه های , طبیعی یا آن، تحت استقرار ,درختان، , درختپه ها، ,گل ها ، چمن ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط ، , مقالات مرتبط در این دسته بررسی ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...