شماهایی که این زیرشیروونی رو فالو کردین جدا دلیلتون چی بوده؟ از عاشقانه های یک طرفه بزدلانه ام خوشتون میاد یا غرغرای مربوط به درس و دانشگام یا ع ای اتاق بی نظمم. حرفم که نمیاین تو سربرگ بگین.تازه یکیم هس لایکم میکنه.خدا از بزرگواری کمت نکنه. تو نباشی کاملا شهر ارواح میشه اینجا.

مشاهده متن کامل ...