من حتی امیدی به سین تم ندارم.

مشاهده متن کامل ...