تعداد صفحات: 26 کد محصول :8373 حجم فایل:157 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی هدیه آسمانی پنجم ابت درس حق مردم فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی پنجم ابت درس حق مردم معرفی :درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس حق مردم - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومانفهرست مطالب در زیر آمده است :فهرستچکیدهمقدمه :بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوع :یک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشی :اه کلی :هدف درس پژوهی :حیطه عاطفی :ویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریس :مدیر آموزشگاهطرح درستدریس اول :*گزارش دهی مستند*باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشی تدریس :محاسن تدریسمعایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارایه گزارش پایانیابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه :روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:• امکانات مورد نیاز گروه :نتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ : لینک : درس پژوهی هدیه آسمانی پنجم ابت درس حق مردم درس پژوهی هدیه آسمانی پنجم ابت درس حق ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...