سامانه تلفن گویای (مرکز تماس) مینا سامانه تلفن گویای مینا، امکان استفاده از نسل جدید خدمات تلفنی و ارتباطی را برای شرکتها و سازمانها فراهم میکند، اگر نیاز دارید: خ ر تلفنی بصورت 24 ساعته فعال بوده، مخاطب را راهنمائی کرده و تماس را در ساعات کاری به داخلی مربوطه متصل نماید در صورت ی و یا عدم امکان پاسخگوئی، تماس گیرنده در صف انتظار قرار گیرد، تماسش به مقصد دیگری دایورت شود و یا بتواند در صندوق صوتی پیام بگذارد آماری کامل از جزئیات تماسهای روزانه دفتر خود را (اعم از ورودی ها، وجی ها، تماسهای از دست رفته، تماس های با ی مواجه شده و ...) داشته باشید مکالمات ضبط و آرشیو شوند در هنگام دریافت تماس، بلافاصله اطلاعات و سوابق وی را بر روی مانیتور داشته باشید تنها یک راه حل فنی وجود دارد: وقت آن رسیده که از سیستم های نسل جدید تلفنی (مبتنی بر تکنولوژی voip) استفاده کنید، با ساده ترین تحقیقات در اطرافتان متوجه خواهید شد که این ارتقاء، راهی گریز ناپذیر است که همکاران و رقبای موفق شما قبلا انتخاب کرده اند. مینا، با در اختیار داشتن دانش آکادمیک voip و بیش از ده سال تجربه تخصصی اجرائی در سراسر کشور، به تجارتهائی که قصد انتخاب نسل جدید سیستم های تلفنی را دارند و نیز سازمانها و شرکتهائی که سیستم تلفنی voip فعلی آنها پاسخگوی تما ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...