ثبت دو صعود نو بر روی دیواره های صعود نشده دره خاندره خان کوه نوردان به دنبال صعود های مسیر ها و قلل دست نخورده در دره خان هستند و امروز خبر می رسد که سه کوه نورد بلغارستانی موفق شدند دو مسیر نو را برای اولین بار در دره خان واقع در قره قروم پا تان صعود کنند.نیکولای پتکوف (nikolay petkov)، دویچین بویانوف (doychin boyanov) و میهاییل میهاییلوف (mihail mihaylov) هر سه از بلغارستان موفق به صعود مسیر واسیل لوسکی پیک (vasil levski peak) به ارتفاع ۵۷۳۳ متر و دیواره برج خا تری (grey tower) به ارتفاع ۵۴۳۴ متر شدند. صعود اول از تاریخ ۱۳ تا ۱۴ آگوست و صعود دوم از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آگوست انجام شده است. این دیواره نوردان برای اندازه گیری ارتفاع این مسیر های نو از garmin gps استفاده کرده اند. همچین لازم به ذکر است که درجه سختی مسیر اول که از جبهه غربی صعود شده m6, ai4, 6a بوده و ارتفاع دیواره ۶۵۰ متر می باشد. و مسیر دوم بر روی برج خا تری که از گرده غربی صعود شده دارای درجه سختی ai3 (تا گردنه), 6b و عمدتا 5c می باشد که ارتفاع این دیواره نیز ۶۰۰ متر بوده است.مسیر levski peak با ۱۴ کارگاه و با طناب ۵۰ متری دوبل و برقراری چادر زیر دیواره (در یک حلقه یخی بین peak sofia و singu chatpa (برج بزرگ) و levski و برج rila) صعود شد و مسیر grey tower با نصب ۱۳ کارگاه و با برقراری چادر بر روی گردنه بین meligo peak و grey tower صعود گ ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...