قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایرانقرعه یکی از قواعد فقه ی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالیمشخصات فایلتعداد صفحات23حجم0 کیلوبایتفرمت فایل اصلیdocدسته بندیفقه و حقوق یتوضیحات کاملچکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه ی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا که متاثر از فتاوی قضایی راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.فهرست مطالبچکیدهقرعه چیست؟الف) قرعه در لغتب) قرعه در اصطلاحج) انواع قرعهد) ماهیت قرعهه) قرعه اصل یا امارهمستندات قاعده ی قرعهالف) قرعه در قرآنب) قرعه در سنت و اخبارج- اجماع و قرعهمصادیق قرعه در فقه و حقوقالف) مصادیق قرعه در فقهقرعه در قوانین موضوعه ایرانالف- قرعه در قانون مدنیب- قرعه در آیین دادرسی مدنیج- قرعه در قانون مجازات یبحث و نتیجهمنابعتوضیحات بیشتر و صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و قرعه در ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...