09199319896حذف کننده ذرات eliminator e-120یک وسیله جدید برای از بین بردن اشیا و اه اشتباه می باشد .حذف کننده 120 وسیله ای است که بطور همزمان با تعیین کننده های فاصله عمل میکند تا نشانه های اشیای غلط و اشتباهی را که توسط اشیای کوچک، مواد معدنی، قطعات کوچک طلا و میدانهای الکترومغناطیسی ایجاد میشود ازبین ببرد . همچنین زمانی که اشیا کشف شدند میتواند برای تعیین معتبر بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.حذف کننده از یک میله زمینی استفاده میکند که توسط آن سیگنال را به زمین منتقل میسازد، به تمامی های vlf از 1 تا 20 کیلوهرتزkhz) ( منتقل میکند، تا از بین بردن اختلالات از نوع ف اتی که کاربران به دنبال آن هستند را تضمین نماید.سرعت رد و ازبین بردن اختلالات قابل انتخ را مطرح می سازد که میتواند برای رد مواد معدنی، اشیای کوچک در اندازه سکه، قوطی کنسرو و صندوق تنظیم شود.سرعت رد قابل تنظیم برای اشیایی در اندازه های مختلفled-برای دوره باند رد شده و ازبین رفته– پهنای در 1،4،5،7،8،10،12،15،17،20 khz قرار داردled-وضعیت انتقال– باتری 9 ولت و علامت و نشانگر باتری– میله انتقال زمینی از جنس فولاد ضد زنگ– محفظه ارگونومیکی بادوام و مقاوم

مشاهده متن کامل ...