لوله کشی فاضلاب اعم از مهم ترین عمل های ساختمان است که در صورتی که به طریق درست صورت نگیرد باعث جراحت وصال به لوله می شود . از همین رو اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان بایستی طبق اصول انجام گیرد که از فرسودگی و ناکارامدی لوله خودداری نمود . محافظت قانون ها هنگام اجرای تاسیسات فاضلاب : هر ساختمان بایستی دارنده یک سیستم اصولی فاضلاب باشد که درهنگام نصب فاضلاب کلیه آن طبق قوائد و قانون ها مختص اجرا و عملی شده باشند . اصول حساس در هنگام نصب سیستم فاضلاب این است که سیستم بتواند تماما و درست فاضلاب را از تمام خدمت های بهداشتی و امکانات جان دار در آن گردآوری کرده و آن را به کانال فاضلاب شهری , کانال های محرمانه منتهی به کانال فاضلاب شهری , مخازن سپتیک و دیگر نقاط رقم خورده منتقل کند . نصب فاضلاب اعم از کارهایی است که بایستی طبق قوائد و قوانین مهنرسی بوسیله لوله کشی ماهر انجام گیرد . اجرای تاسیسات فاضلاب آنطور که به حیث میرسد عمل سادگی نیست و نیاز به تخصص فنی دارااست . خصوصیات و خصوصیت های سیستم فاضلاب : از مهم ترین خصوصیت های یک سیستم فاضلاب که بایستی هنگام نصب فاضلاب آنها را مورد علاقه داشت مشتمل بر مواد پایین است : به حد اقل رسانیدن قابلیت و امکان گرفتگی , انسداد و نشت : ممانعت از ورود گازهای کثیف و بوهای نا مطل ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...