باشعور بودن مست م صرف مقدار قابل توجهی از وقت، احساس، اعصاب و الخ از گنجینه های دیگه ی انسانی می باشه که ج شون برای هر ی جز خود آدم احتیاج به انگیزه یا فداکاری بسیاری داره... وعلی رغم تمام این فداکاری در نود ونه درصد مواقع ی قدر این باشعوری رو نمی فهمه که هیچ بلکه از شعور آدم باشعور سوءاستفاده های متعددی هم می شه ... شاید به همین علت باشه که اغلب مردم داشتن برچسب بیشعوری رو به مشقت باشعوری ترجیح می دن... پ.ن:چرا هر چقدر نسبت به یک نفر شعور و انعطاف به ج می دیم گستاخ تر و بی ادب تر می شه و ادبیاتش هی وقیح تر و وقیح تر می شه؟! _در را پشت سرش می بندد و با شعار جواب بی شعوران خاموشی است محل را ترک می کند_

مشاهده متن کامل ...