شارژ 400 هزار تومانی همراه اول ☑️برای همه / سامانه جدید نقطه خط 1⃣ابتدا ارسال 8007247 به 20751 2⃣سپس ارسال کد داخل پیام به20751 هزینه ندارد دعوت از سه نفر اول 3000 تومان شارژ میگیرید پنج نفر بعدی 5000 تومان شارژ میگیرید ده نفر بعدی 10000تومان شارژ میگیرید و دعوت از 20 نفر بعدی 20000 تومان شارژ میگیرید تا سقف 400هزار تومان ✅ چک تعداد دعوتی ها با ارسال888 به 20751 برای دریافت شارژ 999 به 20751 ارسال کنید بصورت پین ☑️ ثبت درجا و شارژدهی آنی لغو با ارسال 1off ب 20751

مشاهده متن کامل ...